CAS Iași organizează conform prevederilor  Ordinului MS/ CNAS  nr. 196/139/2017 privind condițiile acordării serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate la sediul său din Iași , strada Gheorghe Asachi nr. 18 -  Sala de Consiliu, întâlniri cu furnizorii de servicii medicale aflați în contract, după următorul program:

 

 

Domeniu de asistență

medicală

Data

Unități sanitare cu paturi

 Joi   7 decembrie – ora 13,00

Ambulatorii de specialitate

paraclinică

 Joi   7 decembrie – ora 14,00

Ambulatorii de specialitate

medicină fizică și balneologie

 Joi   7 decembrie – ora 15,00

Furnizori de îngrijiri la domiciliu

 Joi   7 decembrie – ora 16,00

Furnizori de dispozitive medicale

Vineri  8 decembrie – ora 10,00