În temeiul art. 186 din Hotărârea Guvernului  nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017 și conform prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 923/2017 privind prelungirea termenului de aplicare până la 31 martie 2018 a H.G. nr. 161/2016, Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi  anunță furnizorii de servicii medicale din asistența medicală primară care nu și-au prelungit contractele aflate în derulare la 31.12.2017 că în perioada 04  - 10 ianuarie 2018 va avea loc sesiune de contractare pentru acoperirea necesarului de servicii medicale.

        Furnizorii  de servicii medicale primare, autorizaţi  şi evaluaţi  vor depune cererea  de contractare la consilierul  cu atribuţii de contractare pe  domeniul de asistenţă medicală – primară până la data limita de 10 ianuarie 2018.

 

descarcat aici cerere de contractare asistenta primara