Avand în vedere: H.G.  nr. 438/2020 privind completarea anexei nr. 2 la HG nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului – cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, următoarele categorii de furnizori trebuie să facă dovada acreditării/înscrierii în procesul de acreditare potrivit art. 7 alin (5) din legea nr. 185/2017 și cele ale art. 249 alin (3) din Legea sănătății  nr. 95/2006 republicată:

           Documentele prin care se face dovada acreditării/înscrierii în procesul de acreditare se transmit/se depun la CAS Iași până cel mai târziu la data de 15 iunie 2020.

Furnizorii enumerați mai sus, care nu depun dovada acreditării/înscrierii în procesul de acreditare vor fi notificați  cu privire la suspendarea contractului încheiat cu CAS Iași.

 

        Pentru obținerea Adeverinței de înscriere în procesul de acreditare, pe care trebuie să o prezentați la  CAS Iași, este necesară parcurgerea etapei de înregistrare în platforma CAPESARO (https://anmcs.gov.ro/web/acces-aplicatie-capesaro/), în vederea obținerii numelui de utilizator și a parolei de acces, precum și parcurgerea etapei de înscriere.

         În cazul în care aveți cont și parolă, accesați platforma informatică pentru actualizarea tuturor datelor din cadrul modulului Ambulatoriu, secțiunea ÎNREGISTRARE, urmând apoi parcurgerea secțiunii ÎNSCRIERE.

          La finalizarea înscrierii în platforma informatică CAPESARO, unitatea sanitară poate descărca Adeverința de înscriere.

 

           

 Informațiile cu privire la înregistrarea unității sanitare, precum și la înscrierea în procesul de acreditare se găsesc la adresa https://capesaro.gov.ro/map.php

 

 Adeverințele obținute în anul 2017 nu mai sunt valabile.

 

        Pentru informații suplimentare ANMCS a pus la dispoziție adresa de e-mail ambulatoriu@anmcs.gov.ro.