C.A.S. Iași aduce la cunoștința furnizorilor faptul că se prelungesc contractele până la data de 30 iunie 2019, conform Ordinului comun MS/ CNAS nr. 442/ 290/ 2019 pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului MS/ CNAS nr. 397/ 836/ 2018.

            Actele adiționale pentru prelungirea termenului de derulare a relațiilor contractuale cu furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale vor fi încheiate pentru lunile aprilie – iunie 2019, în vederea asigurării continuității asistenței medicale, cu îndeplinirea de către furnizori a tuturor condițiilor privind relațiile contractuale cu CAS Iași.

            Condițiile acordării asistenței medicale în baza actelor adiționale de prelungire sunt cele prevăzute în actele normative în vigoare pe perioada derulării actelor adiționale (H.G.nr.140/2018 și Ordinul nr. 397/836/2018 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a H.G. nr.140/2018, cu modificările și completările ulterioare).

            Furnizorii de asistență medicală primară, ambulatoriu clinic de specialitate, dispozitive medicale, medicamente cu și fără contribuție personală, centre de permanență, convenții pentru bilete de trimitere și rețete precum și convenții pentru bilete de internare, se pot prezenta la sediul C.A.S. Iași pentru semnarea actelor adiționale, începând cu data de 28.03.2019.

            Furnizorii de servicii medicale spitalicești, ambulatoriu paraclinic, ambulatoriu de recuperare - reabilitare medicală, medicină dentară, îngrijiri la domiciliu se vor prezenta la sediul C.A.S. Iași pentru semnarea actelor adiționale, în data de 01.04.2019.