Casa de Asigurări de Sănătate Iași aduce la cunoștința furnizorilor de servicii medicale în asistența medicală primară faptul că, în data de 30.12.2017, programul cu publicul la nivelul Serviciului Evaluare-Contractare se va se va desfășura între orele 09,00-13,00, pentru semnarea actelor adiționale de prelungire a contractelor de furnizare de servicii de asistență medicală primară aflate deja în derulare.

 

BIROUL de PRESĂ