În vederea încheierii contractelor pentru activitățile prevăzute la art. 3 alin. (2) – (7) din OUG nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID – 19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, vă solicităm să aveți în vedere actele normative în temeiul cărora se vor încheia contractele, respectiv:

 

 

 

De asemenea, în temeiul actelor normative anterior precizate, în vederea încheierii contractului, reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale în asistența medicală primară transmite o cerere casei de asigurări de sănătate cu care se află în relație contractuală  conform modelului: (clik aici);    

 

Pentru detalii suplimentare, vă adresăm rugămintea de a vă adresa doamnei cons. sup. Tatiana Băltianu – email tatiana.baltianu@cjasis.ro, tel. 0232 218630 – int. 564.