În atenţia furnizorilor de servicii medicale, medicamente cu şi fară contribuţie personală, dispozitive medicale şi ingrijiri la domiciliu – contractare anul 2017

 

Având în vedere art. 259 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătaţii cu modificările şi completările ulterioare şi HG nr.161 /2016  pentru aprobarea pachetului de servicii şi a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017, Casa de Asigurări de Sănătate Iaşi  face următorul anunț:

 

Contractarea serviciilor medicale pentru anul 2017  se va face în perioada: 10 – 17 martie 2017;

  

      Furnizorii  de servicii medicale primare şi din centrele de permanenţă,  furnizorii din ambulatoriile de specialitate clinică, paraclinică, recuperare – reabilitare, dentare, furnizorii de medicamente cu şi fără contribuţie personală, (farmacii cu circuit deschis), îngrijiri la domiciliu, dispozitive medicale pentru corectarea unor deficienţe organice, autorizaţi de către MS/DSP  şi evaluaţi de către CAS  vor depune dosarul  de contractare începând cu data de 10 martie  până la data limită de 17 martie 2017.

Dosarul complet, conform opisului, cu documentele în termen de valabilitate, se vor depune la consilierii cu atribuţii de contractare pe fiecare domeniu de asistenţă medicală.

In cazul în care furnizorii depun cererile însoţite de documente la alt termen decât cel comunicat prin prezentul anunţ, nu vor mai desfaşura activitate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate  în contract cu CAS Iaşi, până la termenul următor de contractare.

Opisul cu documentele necesare incheierii contractelor pe domenii de asistenţă medicală, persoanele de contact, calendarul și procedura   de desfaşurare a contractării vor fi  afişate pe site-ul CAS Iaşi:  www.cjasis.ro  şi la sediul instituţiei – str. Gh. Asachi nr. 18 în data de 06 martie 2017.

 

Calendar contractare

 

Documentatie contractare

DOCUMENTE ASIST.DENTARĂ 2017

DOCUMENTE ASISTENȚĂ PRIMARĂ 2017

DOCUMENTE CENTRE PERMANENȚĂ 2017

DOCUMENTE CLINIC 2017

DOCUMENTE CONVENȚII 2017

DOCUMENTE DISPOZITIVE 2017

DOCUMENTE FARMACII 2017

DOCUMENTE ÎNGRIJIRI DOM. 2017

DOCUMENTE PARACLINIC 2017

DOCUMENTE RECUPERARE 2017

DOCUMENTE SPITALE 2017