Vă invităm la sediul CAS Iași pentru semnarea actelor adiționale/contracte noi pentru perioada august – decembrie 2019 ( doar furnizorii care nu au semnat).

Contractul de servicii medicale  cu CAS se consideră a fi încheiat dacă este semnat de ambele părți.