În atenția furnizorilor de servicii medicale ambulatoriul clinic - regularizare trim. I 2017

 
În tabelul atașat se regăsesc valorile pe care  trebuie să le completați în factura electronică, conform valorii definitive a punctului pe trim. I 2017. 
 
ATENȚIE:
 
Va rog să emiteți factura de regularizare conform valorii definitive a punctului astfel: 
Data facturii = 28.04.2017 - obligatoriu
Perioadă de facturat = 01.01.2017-31.03.2017 
Bifați - factură de regularizare 
Va rog să verificați factura să fie semnată electronic. (În subsolul paginii trebuie să fie scrise cele 3 rânduri-"Acest document a fost generat și semnat electronic conform prevederilor...) 
Furnizorii vor întocmi factură astfel: 1 * pret = valoare. (valorile se preiau din tabelul atașat).