În secțiunea pachete de servicii medicale și tarife decontate de CNAS/ Machete servicii medicale Tarife/2019 sunt afișate informațiile privind pachete  și tarifele corespunzătoare serviciilor medicale contractate cu CAS Iași începând cu data de 01 iulie 2019.

 Fiecare frunizor are obligația de a afișa pe site-ul propriu informațiile menționate mai sus în formatul pus la dispoziție de CNAS.