ÎN ATENȚIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE DIN:

  1. Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice,
  2. Programe naționale de sănătate,
  3. Servicii de hemodializa si dializa peritoneala,
  4. Prescripții medicale, medicamente cu și fără contribuție personală,
  5. Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile paraclinice,

            Având în vedere adresa CNAS nr. P 1489/25.02.2021 vă aducem la cunoștință că în luna MARTIE 2021 serviciile medicale aferente lunii FEBRUARIE 2021 vor fi raportate în SIUI după cum urmează:

 

  1. Prescripții medicale, medicamente cu și fără contribuție personală (FARM)
  2. Programe naționale de sănătate (PNS)
  3. Servicii de hemodializă si dializă peritoneală

 

 

  1. Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice (CLIN)
  2. Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile paraclinice (PARA)

 

Pentru ceilalți furnizori termenele de raportare rămân nemodificate.

 

                                                                                                                                                                                CONDUCEREA CAS IAȘI