Pentru Furnizorii de asistenta medicala primara, carora li s-a platit stimulentul de risc in decembrie 2020, va rugam sa transmiteti către CAS IS numai pe platforma FILEZILLA, pana vineri, 15.01.2021 urmatoarele:

  1. copii semnate electronic ale documentelor justificative prin care să se facă dovada faptului că valoarea stimulentului de risc a fost încasată efectiv de fiecare persoană beneficiară (ordin de plata; stat de plata semnat, extras de cont; etc)
  2. Anexele 3 si 4, cu CNP-urile perfect lizibile, vor fi retransmise in formatul solicitat, semnate electronic.

descarca anexe

Anexa 3

Anexa 4