Începând cu data de 1 ianuarie 2021, în situația în care un asigurat britanic solicită unui furnizor de servicii medicale în contract cu casa de asigurări de asigurări de sănătate, tratament devenit necesar în baza unui model vechi de card european de asigurări de sănătate emis de Regatul Unit (EHIC), furnizorii de servicii medicale vor verifica dacă asiguratul britanic este beneficiar al Acordului de retragere a UK din UE și vor solicita instituției competente din Regatul Unit (NHS) un certificat provizoriu de înlocuire a EHIC.

            Pentru a putea confirma dacă asiguratul britanic este beneficiar al Acordului de retragere a Regatului Unit din UE (persoana a intrat pe teritoriul României înainte de 1 ianuarie 2021 și siăa continuat șederea temporară, fără întrerupere, până la data solicitării serviciilor medicale devenite necesare), furnizorii de servicii medicale vor utiliza o declarație pe proprie răspundere completată de către pacient.

            Pentru o aplicare unitară, se recomandă utilizarea modelului de declarație pe proprie răspundere anexat.

descarca anexa - declaraţie asigurat britanic CIP-1