din:

 1. Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice,

 2. Programe naționale de sănătate,

 3. Servicii de hemodializa si dializa peritoneala,

 4. Prescripții medicale, medicamente cu și fără contribuție personală,

 5. Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile paraclinice,

 6. Dispozitive medicale

 

Având în vedere adresa CNAS nr. P8037/24.08.2020 vă aducem la cunoștință că în luna SEPTEMBRIE 2020 serviciile medicale aferente lunii AUGUST 2020 vor fi raportate în SIUI după cum urmează:

 

 1. Asistență medicala primara (MF)

 2. Unități sanitare cu paturi (SPT)

 3. Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice medicina fizică si reabilitare (RECA)

 4. Asistentă de medicină fizică și de reabilitare in sanatorii, inclusiv sanatorii balneare (RECS)

 5. Îngrijiri medicale și îngrijiri paleative la domiciliu (HC)

 6. Dispozitive medicale (DISP)

 7. Consultatii de urgență la domiciliu și activităților de transport sanitar neasistat (AMB)

 8. Ambulatoriul de specialitate pentru medicina dentara (STOM)

 

 1. Prescripții medicale, medicamente cu și fără contribuție personală (FARM)

 2. Programe naționale de sănătate (PNS)

 3. Servicii de hemodializa si dializa peritoneala

 

 1. Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice (CLIN),

 1. Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile paraclinice (PARA),

Pentru ceilalți furnizori termenele de raportare rămân nemodificate.

 

CONDUCEREA CAS IAȘI