În temeiul Legii nr. 82/2020 de aprobare a Ordonanței de Urgență nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19  pe perioada stării de urgență vă rugăm să transmiteți la CAS Iași Anexele 2,3,4 completate cu datele solicitate (fiecare furnizor va completa anexa corespunzătoare domeniului de asistență medicală pentru care are încheiat contract cu casa de asigurări de sănătate), până vineri 31.07.2020 ora 12,00.

Precizăm că pentru acordarea stimulentului de risc trebuie să aveți documente justificative care să dovedească că pe perioada stării de urgență ați avut în evidență sau sub tratament pacienți suspecți sau confirmați cu COVID-19, ori personalul angajat a fost confirmat cu COVID-19 în urma activității desfășurate.

 

          Anexele completate asumate prin semnătura reprezentantului legal vor fi transmise la următoarele adrese de e-mail:

amarieig@cjasis.ro  -  Asistență medicală primară

ilenuta.aparece@cjasis.ro – Asistență medicală ambulatorie de specialitate clinică

irina.ghergel@cjasis.ro - Asistență medicală ambulatorie de specialitate paraclinică, recuperare și balneofizioterapie

luiza.suvaila@cjasis.ro – Asistență medicală stomatologică

carmenb@cjasis.ro – Farmacii

gianina.badea@cjasis.ro – Îngrijiri la domiciliu și Dispozitive medicale

genoveva.chirita@cjasis.ro – Unități sanitare cu paturi

 

anexe la case stimulent de risc lg 82