ÎN ATENȚIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE DIN:

 1. Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice,
 2. Programe naționale de sănătate,
 3. Servicii de hemodializa si dializa peritoneala,
 4. Prescripții medicale, medicamente cu și fără contribuție personală,
 5. Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile paraclinice,
 6. Dispozitive medicale,

            Având în vedere adresa CNAS nr. P5757/10.06.2020 vă aducem la cunoștință că în luna IULIE 2020 serviciile medicale aferente lunii IUNIE 2020 vor fi raportate în SIUI după cum urmează:

 

 1. Prescripții medicale, medicamente cu și fără contribuție personală
 2. Programe naționale de sănătate,
 3. Servicii de hemodializa si dializa peritoneala

 

 1. Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice

 

 

 1. Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile paraclinice,
 2. Dispozitive medicale,

           

            Pentru ceilalți furnizori termenele de raportare rămân nemodificate.

                                                                                                               

                                                                                                                                                CONDUCEREA CAS IAȘI