ÎN ATENȚIA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE DIN:

 1. Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice,
 2. Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile paraclinice,
 3. Programe naționale de sănătate,
 4. Servicii de hemodializa si dializa peritoneala,
 5. Prescripții medicale, medicamente cu și fără contribuție personală,
 6. Dispozitive medicale,

            Având în vedere adresa CNAS nr. P11231/23.12.2019 vă aducem la cunoștință că în luna IANUARIE 2020 serviciile medicale aferente lunii DECEMBRIE 2019 vor fi raportate în SIUI după cum urmează:

 1. Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice,
 2. Programe naționale de sănătate,
 3. Servicii de hemodializa si dializa peritoneala

 

 1. Prescripții medicale, medicamente cu și fără contribuție personală,

 

 1. Ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile paraclinice,
 2. Dispozitive medicale,

            Pentru ceilalți furnizori termenele de raportare rămân nemodificate.

                                                                                                               

                                                                                                                                                CONDUCEREA CAS IAȘI