Având în vedere:

 

 

Au fost  prelungite în SIUI și s-au încheiat acte adiționale de prelungire până la data de 30.06.2021  la contractele de furnizare servicii medicale, pentru furnizorii  aflați în relație contractuală cu CAS Iași.

În acest sens, menționăm faptul că actele adiționale de prelungire sunt transmise prin platforma Filezilla și pot fi asumate și transmise  prin utilizarea semnăturii electronice extinse, conform prevederilor legale în vigoare.

Pentru categoriile de furnizori: paraclinic, recuperare-reabilitare, medicină dentară, valorile de contract au fost afișate pe pagina web, actele adiționale urmând să fie comunicate.