Având în vedere aprobarea de către Guvernul României a Hotărârii privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul sănătății, prelungirea termenului de aplicare a acestora, precum și prorogarea unor termene, vă solicităm ca, până la data de 29.03.2021, să transmiteți, pentru fiecare punct de lucru în parte, opțiunea privind continuarea relațiilor contractuale cu casa de asigurări de sănătate pe a cărei rază administrativ-teritorială se află farmacia/punctul de lucru sau cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești.
 Opțiunea privind continuarea relației contractuale cu una dintre cele două case de asigurări de sănătate menționate este obligatorie și se comunică în scris ambelor case de asigurări de sănătate pentru care sunt încheiate contracte de furnizare de servicii medicale.
Solicitarea va fi transmisă în format electronic la adresa de e-mail adina.volosincu@cjasis.ro, telefon 0232.218.630, interior 565.
Informare furnizori  <click aici>