Având în vedere:

 

Casa de Asigurări de Sănătate Iași organizează sesiune de contractare în perioada 27 – 28 noiembrie 2019, conform urmatorului calendar:

Procedura de depunere a documentelor necesare incheierii contractelor  și  persoanele de contact  

Tip Furnizor

Documente Necesare

ASISTENȚĂ MEDICALĂ PRIMARĂ

OPIS_CONTRACTARE_ASISTENȚĂ_MEDICALĂ_PRIMARĂ_2019

Cerere_ contract_2019_Asistență_medicală_primară

Declaratia de program 2019_Anexa 45

 

Furnizorii care depun cererile însoţite de documente la alt termen decât cel comunicat prin prezentul anunţ, nu vor desfaşura activitate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate  în contract cu CAS Iaşi, până la termenul următor de contractare.