Având în vedere:

 

Casa de Asigurări de Sănătate Iași organizează sesiune de contractare în perioada 28 – 31 octombrie 2019, conform urmatorului calendar:

Procedura de depunere a documentelor necesare incheierii contractelor pe domenii de asistenţă medicală și  persoanele de contact  <click aici> 

Furnizorii care depun cererile însoţite de documente la alt termen decât cel comunicat prin prezentul anunţ, nu vor desfaşura activitate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate  în contract cu CAS Iaşi, până la termenul următor de contractare.