Au fost puse in Filezilla actele aditionale pe luna octombrie, va rugam sa le semnati electronic (la farmacii - Programe nationale trebuie semnate si anexele) si sa ni le trimiteti.