Casa de Asigurări de Sănătate Iași aduce în atenție faptul că începând cu data de 01.08.2019 a încheiat contracte cu 2 furnizori de servicii de urgență și transport sanitar private: SC Ambulanța Dacomed SRL și SC Medical Emergency Division SRL, până în prezent neexistând în județul Iași aceste tipuri de servicii de urgență și transport sanitar private.

Furnizorul de servicii de urgență și transport sanitar private SC Ambulanța Dacomed SRL deține un parc auto format din 3 ambulanțe de tip A2 și una de tip A1, iar furnizorul Emergency Division SRL un parc auto format din două ambulanțe: una de tip A1 și alta de tip A2. Serviciile de urgență și transport sanitar private se vor presta în baza contractelor încheiate cu casa de asigurări de sănătate, în limita valorii de contract.

Serviciile medicale acordate de către furnizorii de servicii de urgență și transport sanitar private sunt următoarele: consultații de urgență la domiciliu și activități de transport sanitar neasistat prevăzute în pachetul de bază și minimal de servicii medical, cuprinse în anexa nr.27 la ordin.

Tariful decontat de casa de asigurări de sănătate pentru consultații de urgență la domiciliu este de 170 lei pentru unități specializate private.Tariful decontat unităților specializate private de casa de asigurări de sănătate/km efectiv parcurs în mediul rural/urban pentru autoturisme de transport și intervenție în scop medical pentru consultații la domiciliu este de 1,42 lei, pentru ambulanțe tip A1 și 2,18 lei pentru ambulanțe tip A2, iar cu alte autovehicule destinate transportului sanitar neasistat tariful pe km este de 1,11 lei. Aceste tarife se majorează în perioada de iarnă cu 20 %.

Serviciile de urgență și transport sanitar private au obligația să asigure, la solicitarea serviciilor publice de urgență și transport sanitar, consultațiile de urgență la domiciliu și activitățile de transport sanitar neasistat contractate direct cu casa de asigurări de sănătate, conform prevederilor legale și a protocolului încheiat între serviciile de urgență și transport sanitar publice și cele private.

BIROUL de PRESĂ