Comunicat de presă

                                                                                                  

privind suplimentarea fondurilor pentru luna decembrie la furnizorii de servicii medicale

 

În urma rectificării bugetare, Casa de Asigurări de Sănătate  Iași a suplimentat valorile de contract ale furnizorilor de servicii medicale și medicamente pentru luna decembrie 2017, după cum urmează:

 

-medicamente cu și fără contribuție personală-34.986.000 lei

-asistența medicală din ambulatoriul de specialitate clinic-1.454.000 lei

-asistența medicală din ambulatoriul de specialitate paraclinic-622.000 lei

-asistență medicală spitalicească-32.065.840 lei

-recuperare reabilitare medicală-150.000 lei

-îngrijiri la domiciliu-364.000 lei

 

Asfel, având în vedere bugetul total alocat Casei de Asigurări de Sănătate Iași, sunt asigurate pentru toate domeniile de asistență medicală fondurile necesare desfășurării optime a activității furnizorilor, asigurându-se accesul continuu la servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale până la încheierea anului 2017.

 

Bugetul total alocat Casei de Asigurări de Sănătate Iași se poate vizualiza accesând meniul: Informații publice/Bugetul de venituri și cheltuieli/Buget 2017.

 

 

 

 

BIROUL de PRESĂ