Comunicat privind privind reluarea contractelor cost-volum-rezultat pentru tratamentul cu Interferon Free destinate tratamentului hepatitei cronice C și cirozei hepatice C

 

          Casa de Asigurări de Sănătate Iași aduce la cunoștință faptul că s-au reluat contractele cost-volum-rezultat pentru terapia cu medicamente cu acțiune antivirală directă( interferon-free) destinate tratamentului hepatitei cronice C și cirozei hepatice C( formă de boală compensată) pentru:

 - pacienții adulți, naivi sau experimentați la tratamentul cu interferon;

- pacienții adolescenți cu vârsta cuprins între 12 și <18> ani, naivi sau experimentați la tratamentul cu interferon;

          Menționăm faptul că în noul protocol terapeutic pentru medicamente cu acțiune antivirală directă( interferon-free) destinate tratamentului hepatitei cronice C și cirozei hepatice C( formă de boală compensată) sunt incluși și pacienții cu hepatită cronică cu fibroză F0.

          Pe site-ul Casei de Asigurări de Sănătate Iași la rubrica Tratament fără interefron 2020 au fost publicate următoarele informații necesare pacienților, respectiv: Lista laboratoarelor partenere desemnate pentru efectuarea investigațiilor de laborator necesare inițierii tratamentului cu medicamentele care fac obiectul terapiei fără interferon ce sunt autorizate și evaluate conform dispozițiilor legale și sunt în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate, precum și categoriile de documente necesare.

          Specificăm faptul că investigațiile necesare inițierii tratamentului cu medicamentele care fac obiectul terapiei fără interferon vor fi asigurate din pachetul de servicii medicale de bază furnizat asiguraților în sistemul de asigurări sociale de sănătate. În situația în care, pentru includerea în tratament, pacienții eligibili nu pot beneficia de asigurarea unora din aceste investigații din pachetul de servicii medicale de bază, acestea se vor efectua în baza unor documente acordate de medicul curant( buletine de testare sau vouchere).

          Pacientul adult îşi poate alege medicul curant (prescriptor) dintre medicii din specialitatea gastroenterologie sau boli infecțioase aflaţi în relație contractuală cu una din urmatoarele case de asigurări de sănătate: Arad, Bacău, Braşov, Bucureşti, Cluj, Constanţa, Dolj, Galaţi, Iaşi, Bihor, Arges, Vâlcea, Sibiu, Suceava, Mureş, Timiş, CASAOPSNAJ.

          Pacientul adolescent cu vârsta cuprinsă între 12 și <18> ani îşi poate alege medicul curant (prescriptor) dintre medicii pediatri cu supraspecializare/competenţă/atestat în gastroenterologie pediatrică, medicii gastroenterologi pediatri și medicii din specialitatea boli infecţioase aflaţi în relaţii contractuale cu una din urmatoarele case de asigurări de sănătate: Bucureşti,

          Documentele medicale din dosarele finalizate de medicii curanti, dar pentru care nu s-a emis prima prescripție medicală până în data de 31.08.2019, precum și cele aferente dosarelor în lucru la data de 31.08.2019 își pastreaza valabilitatea 6 luni de la data efectuării lor si pot fi utilizate pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate în vederea initierii terapiei fără interferon pe noile contracte cost -volum – rezultat.

          Demersurile realizate pentru acordarea tratamentelor medicamentoase fără interferon se includ în seria de acțiuni ce vizează combaterea infecției cu virusul hepatitice C și reducerea prevalenței acestei boli, tratamentul bolnavilor cu afecțiuni hepatice rămânâd o prioritate pentru Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

 

BIROUL de PRESĂ