Casa de Asigurări de Sănătate Iași vă aduce la cunoștință faptul că, s-au publicat actele normative subsecvente, respectiv protocoalele terapeutice și Formularele specifice aferente acestor medicamente, Lista cuprinzând denumirile comune Internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală , în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corepunzătoare medicamentelor care se acordă programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, valabilă începând cu 01.09.2018.

         

          Medicii gastroenterologi și infecționiști vor putea prescrie cele trei molecule, dintre care una complet nouă, fapt ce va conduce la diversificarea tratamentului la care au acces asigurații.

 

          Noile contracte cost-volum-rezultat pentru tratementele fără interferon au fost negociate și semnate de către CNAS, urmând ca la nivel național să beneficeze un număr de 13.000 pacienți eligibili, din care: 12.100 pacienţi cu fibroză F1, F2, F3 şi F4 (ciroză compensată), 750 pacienţi cu fibroză F4 şi ciroză decompensată, 100 pacienţi cu insuficienţă renală cronică aflaţi în dializă, indiferent de gradul de fibroză, 50 pacienţi cu transplant hepatic, indiferent de gradul de fibroză.

 

          Precizăm că, în cadrul derulării contractelor cost-volum-rezultat în Centrul Regional Iași au beneficiat sau se află în curs de tratament un număr de 1691 de pacienți  cu tratamentul antiviral.

 

          Demersurile realizate pentru acordarea tratamentelor medicamentoase fără interferon, ținând cont de stadiul fibozei, se includ în seria de acțiuni ce vizează combaterea infecției cu virusul hepatitic C și reducerea prevalenței acestei boli, tratamentul bolnavilor cu afecțiuni hepatice rămânâd o prioritate pentru Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

 

 

BIROUL de PRESĂ