În conformitate cu prevederile contractuale, ale protocoalelor terapeutice specifice aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr.1301/500/2008, cu modificările și completările ulterioare și în baza formularelor specifice aprobate prin Ordinul CNAS nr.141/2017, cu modificările și completările ulterioare, transmise și confirmate în PIAS și având în vedere că la data de 30.06.2018 a încetat valabilitatea contractelor cost-volum-rezultat pe aria terapeutică hepatita cronică virală de tip C, precizăm faptul că, până la finalizarea procesului de reluare a negocierii și încheiere a unor noi contracte cost-volum-rezultat pe această arie terapeutică, vor beneficia de tratament, doar pacienții eligibili deja incluși în tratament, pentru care s-a emis de către medicul curant cel puțin o prescripție medicală până la data de 30.06.2018 inclusiv.

 

              Documentele medicale din dosarele finalizate de medicii curanți, dar pentru care nu s-a emis prima prescripție medicală până în data de 30.06.2018, precum și cele aferente dosarelor în lucru, își păstrează valabilitatea 6 luni și pot fi utilizate pentru dovedirea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate în vederea inițierii terapiei fără interferon pe noile contracte cost-volum-rezultat.