De la data de 1 iulie 2018 serviciile medicale paraclinice, serviciile medicale clinice/internare pot fi recomandate doar pe baza biletelor de trimitere în formatul aprobat prin Ordinele ministrului sănătăţii şi ale preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 457/843/2018 şi 456/842/2018.

 

          Biletele de trimitere pentru investigaţii paraclinice, precum şi biletele de trimitere pentru servicii medicale clinice/biletele de internare, utilizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate au fost modificate prin Ordinele ministrului sănătăţii şi ale preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 457/843/2018 şi 456/842/2018.

 

          În conformitate cu aceste acte normative, până la data de 30 iunie 2018, s-au putut utiliza atât bilete de trimitere în formatul vechi, aprobat anterior intrării în vigoare a celor două ordine, cât şi formularele noi.

 

          Biletele de trimitere, în formatul aprobat anterior intrării în vigoare a Ordinelor mai sus menţionate, eliberate de medici până la data de 30 iunie 2018, sunt recunoscute în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi pot fi utilizate de asiguraţi şi după data de 1 iulie 2018, cu respectarea termenelor de valabilitate a acestora.