Comunicat referitor la noua Procedură privind structura și periodicitatea transmiterii informațiilor între Agenția Națională de Administrare Fiscală și Casa Națională de Asigurări de Sănătate

 

            Casa de Asigurări de Sănătate Iași vă aduce la cunoștință faptul că s-a publicat în MO nr.812/21.09.2018 Ordinul ANAF/CNAS nr.3903/1295/2018 ce conține noile prevederi legislative referitoare la Procedura privind structura și periodicitatea transmiterii între Agenția Națională de Administrare Fiscală și Casa Națională de Asigurări de Sănătate a informațiilor cuprinse în declarațiile fiscale privind persoanele fizice care au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, a informațiilor referitoare la declararea/achitarea contribuției, precum și a informațiilor referitoare la persoanele fizice prevăzute la art. 224 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, înregistrate în Registrul unic de evidență al asiguraților din Platforma informatică din asigurările de sănătate.

 

          Începând cu data de 01 octombrie 2018 a fost implementat sistemul de raportare, activitatea de raportare a informațiilor cuprinse în declarațiile fiscale devenind operațională, aceasta realizându-se zilnic, nu lunar, cum a fost până în prezent.

 

          Adoptarea acestor măsuri legislative vine ca o soluție pentru reducerea birocrației, asigurații nemaiavând de făcut atât de multe drumuri între instituții în vederea actualizării stării de asigurat în Registrul unic de evidență al asiguraților din Platforma informatică din asigurările de sănătate.

data publicarii: 1 Octombrie 2018