Casa de Asigurări de Sănătate Iași anunță faptul că, un lot de 31 043 de carduri naționale de asigurări sociale de sănătate va fi distribuit, prin intermediul Companiei Naționale  Poșta Română, în următoarele 30 de zile.

Persoanele care vor primi carduri naționale de asigurări sociale de sănătate sunt cele care

au dobândit calitatea de asigurat, respectiv persoanele care nu au primit carduri în celelate loturi.

Cardurile naționale de asigurări sociale de sănătate vor fi distribuite la domiciliul înregistrat la Serviciul Evidența Populației, iar în situația în care, în această perioadă aceste persoane nu sunt la domiciliu, Compania Națională  Poșta Română va returna cardurile  la Casa de Asigurări de Sănătate Iași, urmând ca asigurații să le poată recupera de la Casa de Asigurări de Sănătate Iași, cu sediul în municipiul Iași, str. Gh.Asachi Iași, nr.18.

Informațiile privind cardurile de sănătate returnate Casei de Asigurări de Sănătate Iași de către Compania Națională  Poșta Română se pot accesa direct pe site-ul www.cjasis.ro, la Secțiunea Cerere Eliberare Card Național de Sănătate.

 

 

 

BIROUL de PRESĂ