Comunicat de presă
 
 
 
          Vă aducem la cunoștință faptul că, începand cu data de 09 August 2017, este disponibilă linia telefonică TEL VERDE SOLVIT – 0800672507 instituită la nivel național pentru a veni în sprijinul cetățenilor romani și al companiilor romanești care își desfășoară activitatea în state ale Uniunii Europene și care care se confruntă cu probleme în exercitarea drepturilor legitime, cauzate de faptul că o autoritate publică nu se conformează legislației europene.
          Serviciul SOLVIT reprezintă un mecanism creat și coordonat de Comisia Europeană în domeniul pieței interne, care se ocupă de problemele transfrontaliere între o întreprindere sau un cetățean, pe de o parte, și o autoritate publică, pe de alta, în cazul în care legislația Uniunii Europene a fost aplicată în mod necorespunzător.
          Ținand cont de cele menționate anterior, pentru îndeplinirea obiectivului de facilitare a accesului la informații a persoanelor asigurate cat și a furnizorilor de servicii medicale, se pot accesa linkurile de mai jos unde se regăsesc toate informațiile privind rețeaua SOLVIT – modul de funcționare, criteriile de admisibilitate a unei petiții sau modalitatea de formulare a acesteia.

 

http://ec.europa.eu/solvit/promo/logo/index_en.htm
http://ec.europa.eu/solvit/index_ro.htm

 

BIROUL DE PRESĂ