Având în vedere:


-    Hotărârea Guvernului nr.140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019.

 

-    Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr.397/836/2018 privind aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019.

 

Casa de Asigurări de Sănătate Iași organizează sesiune de contractare în perioada 03 – 30 aprilie 2018, conform urmatorului calendar:

 

 

Procedura de depunere a documentelor necesare incheierii contractelor pe domenii de asistenţă medicală și  persoanele de contact  <click aici>

 

Furnizorii care depun cererile însoţite de documente la alt termen decât cel comunicat prin prezentul anunţ, nu vor desfaşura activitate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate  în contract cu CAS Iaşi, până la termenul următor de contractare.

Informații privind procesul de contractare se pot obține și la sediul instituţiei din Mun. Iași,  str. Gh. Asachi nr. 18.