Valorile punctelor în asistența medicală din ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice

Valoarea definitivă a punctului pe Trim. III 2020 - pe serviciu: 3,17 lei

Valoarea definitivă a punctului pe Trim. II 2020 - pe serviciu: 4,33 lei

Valoarea definitivă a punctului pe Trim. I 2020 - pe serviciu: 2,96 lei

Valoarea definitivă a punctului pe Trim. I 2019 - pe serviciu: 2,8 lei
Valoarea definitivă a punctului pe Trim. II 2019 - pe serviciu: 2,8 lei
Valoarea definitivă a punctului pe Trim. III 2019 - pe serviciu: 2,8 lei
Valoarea definitivă a punctului pe Trim. IV 2019 - pe serviciu: 3,58 lei

 

Valoarea minimă grantată a punctului pe anul 2019 -  pe serviciu : 2,80 lei
Valoarea minimă grantată a punctului pe anul 2018 -  pe serviciu : 2,80 lei
Valoarea definitivă a punctului pe trimestrul I 2018  -  pe serviciu : 2,20 lei
Valoarea definitivă a punctului pe trimestrul II 2018  -  pe serviciu : 2,81 lei
Valoarea definitivă a punctului pe trimestrul III 2018  -  pe serviciu : 2,84 lei