Reglementare

Regulile cu privire la procedura privind participarea cetățenilor și a asociațiilor

legal constituite la procesul de elaborare a actelor normative și la procesul de emitere a deciziilor

Consultari publice

Rapoarte anuale privind transparenta in procesul decizional