Cardul european se eliberează în baza unei cereri la care se atașează documentele justificative ale calității de asigurat și copia actului de identitate.

Cererile sunt înregistrate înregistrate în aplicația specifică CEAS.

Certificatul provizoriu şi cardul european  de asigurări sociale de sănătate se eliberează în termen de trei şi respectiv şapte zile lucrătoare de la data înregistrării  cererii în sistemul informatic unic naţional şi va fi primit la adresa specificată de solicitant în cerere.