Procedura de înregistrare a certificatelor digitale la CAS IS:

 

  1. După obţinerea certificatului digital de la oricare dintre furnizorii de certificate digitale acreditaţi în conditiile Legii 455/2001 privind semnătura electronică, furnizorii aflaţi în relaţie contractuală cu CAS IS vor completa şi semna electronic cererea tip în format .pdf < click aici>; pentru ambulatorii, vor completa cererea tip în format .doc < click aici>.
  2. Cererea se va transmite în format electronic la adresa de e-mail utilizată de persoanele responsabile cu încheierea contractelor , cu denumirea subiectului e-mailului "Cerere Certificat Digital";
  3. Dupa înregistrarea datelor de către CAS IS, furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale vor primi un e-mail de confirmare;
  4. Dupa primirea confirmării, furnizorii se vor adresa persoanelor responsabile cu încheierea contractelor din cadrul CAS IS <click aici>, pentru semnarea şi ridicarea convenţiilor