Serviciul / Biroul / Compartimentul Responsabil activitate Telefon Interior
Preşedinte Director General  
Cabinet Preşedinte Director General Mihaela SCAFARIU 0232-218630 195
Serviciul Control Ruxanda PARASCA - sef serviciu 0232-218630 171
Biroul Juridic, contencios administrativ, resurse umane, salarizare şi evaluare personal
Juridic, contencios administrativ Adnana RAŢĂ - sef birou 0232-218630 120
Resurse umane, salarizare şi evaluare personal Crina CREANGĂ 0232-218630 105
Biroul Tehnologia informaţiei Sorin CHIFAN - sef birou 0232-218630 230
Compartimentul Relaţii publice, purtător de cuvânt Monalisa ARTENIE - coordonator compartiment 0232-218630 222
Direcţia Economică
Serviciul Buget financiar contabilitate Ionel AMARIEI - sef serviciu 0232-218630 128
Serviciul Evidenţă asiguraţi, carduri şi concedii medicale Marius BACIU - sef serviciu 0232-218630 203
Compartimentul Logistică şi patrimoniu Adrian URSACHI - coordonator compartiment 0232-218630 130
Compartimentul Achiziţii publice Adina Ioana TANASA - coordonator compartiment 0232-218630 185
Direcţia Relaţii Contractuale  
Serviciul Evaluare-Contractare Isabela KASAL - sef serviciu 0232-218630 121
Serviciul Decontare servicii medicale Corina NEAMŢIU - sef serviciu 0232-218630 124
Compartimentul Acorduri/Regulamente europene, formulare europene Ionela POPOVICI - coordonator compartiment 0232-218630 143
Compartimentul Analiză cereri şi eliberare decizii îngrijiri la domiciliu şi dispozitive medicale
Depunere cereri/eliberare decizii îngrijiri la domiciliu Nicoleta POPA- coordonator compartiment 0232-218630 207
Depunere cereri/eliberare decizii dispozitive medicale Roxana BARBULESCU 0232-218630 223
Medic Şef  
Serviciul Medical Alexandru SCUTARU 0232-218630 226
Compartimentul Comisii terapeutice şi clawback Margareta CHIFAN 0232-218630 226
Compartimentul Programe de sănătate Daniela APOSTOL 0232-218630 129
Secretariat Comisie Evaluare furnizori Genoveva CHIRITA 0232-218630 118
Registratura generala Marieta VICTOR 0232-218630 101