Serviciul / Biroul / Compartimentul Responsabil activitate Telefon Interior
Preşedinte Director General
Cabinet Preşedinte Director General Sabina BUTNARU 0232 218630 195
Serviciul Control Ruxanda PARASCA - sef serviciu 0232 218630 123
Biroul Juridic, contencios administrativ, resurse umane, salarizare şi evaluare personal Juridic, contencios administrativ Adnana RAŢĂ - sef birou 0232 218630 120
Resurse umane, salarizare şi evaluare personal Georgeta ZAHARIUC 0232 218630 105
Biroul Tehnologia informaţiei Sorin CHIFAN - sef birou 0232 218630 230
Compartimentul Relaţii publice, purtător de cuvânt Monalisa ARTENIE - coordonator compartiment 0232 218630 222
Direcţia Economică
Serviciul Buget financiar contabilitate Ionel AMARIEI - sef serviciu 0232 218630 128
Serviciul Evidenţă asiguraţi, carduri şi concedii medicale Marius BACIU - sef serviciu 0232 218630 203
Compartimentul Logistică şi patrimoniu Adrian URSACHI - coordonator compartiment 0232 218630 130
Compartimentul Achiziţii publice Ionela POPOVICI - coordonator compartiment 0232 218630 143
Direcţia Relaţii Contractuale
Serviciul Evaluare-Contractare Isabela KASAL - sef serviciu 0232 218630 121
Serviciul Decontare servicii medicale Corina NEAMŢIU - sef serviciu 0232 218630 124
Compartimentul Acorduri/Regulamente europene, formulare europene Ionela POPOVICI - coordonator compartiment 0232 218630 143
Compartimentul Analiză cereri şi eliberare decizii îngrijiri la domiciliu şi dispozitive medicale Depunere cereri/eliberare decizii îngrijiri la domiciliu Nicoleta POPA- coordonator compartiment 0232 218630 207
Depunere cereri/eliberare decizii dispozitive medicale Cornelia ANDRIESCU 0232 218630 223
Medic Şef
Serviciul Medical Alexandru SCUTARU 0232 218630 226
Compartimentul Comisii terapeutice şi clawback Margareta CHIFAN 0232 218630 226
Compartimentul Programe de sănătate Daniela APOSTOL 0232 218630 129
         
         
Secretariat Comisie Evaluare furnizori Sabina BUTNARU 0232 218630 185
         
         
Registratura generala Mihaela SCAFARIU 0232 218630 101