centrala: 0232-218630
fax: 0232-218641
tel verde:
0-800-800-983
Serviciul / Biroul / Compartimentul Telefon Interior
Preşedinte Director General
Cabinet Preşedinte Director General 0232 218630 195
Serviciul Control 0232 218630 123
Biroul Juridic, contencios administrativ, resurse umane, salarizare şi evaluare personal Juridic, contencios administrativ 0232 218630 120
Resurse umane, salarizare şi evaluare personal 0232 218630 105
Biroul Tehnologia informaţiei 0232 218630 230
  Card naţional - probleme tehnice 0232 218630 232/230/212/229
Compartimentul Relaţii publice, purtător de cuvânt 0232 218630 222
Direcţia Economică
Serviciul Buget financiar contabilitate 0232 218630 128/110/108
Serviciul Evidenţă asiguraţi, carduri şi concedii medicale Evidenţă asiguraţi 0232 218630 109
Card naţional 0232 218630 135
Card european 0232 218630 167
Concedii medicale 0232 218630 168
Compartimentul Logistică şi patrimoniu 0232 218630 130
Compartimentul Achiziţii publice 0232 218630 185
Direcţia Relaţii Contractuale
Serviciul Evaluare-Contractare asistenţă medicală primară 0232 218630 219
centre de permanenţă 0232 218630 173
farmacii 0232 218630 106
ambulatoriu clinic 0232 218630 220
ambulatoriu paraclinic 0232 218630 220
ambulatoriu recuperare-reabilitare 0232 218630 220
stomatologie 0232 218630 225
spitale 0232 218630 166
dispozitive medicale 0232 218630 173
îngrijiri medicale la domiciliu 0232 218630 173
Serviciul Decontare servicii medicale asistenţă medicală primară 0232 218630 199
centre de permanenţă 0232 218630 199
farmacii 0232 218630 221
ambulatoriu clinic 0232 218630 175
ambulatoriu paraclinic 0232 218630 175
ambulatoriu recuperare-reabilitare 0232 218630 175
stomatologie 0232 218630 132
spitale 0232 218630 218
dispozitive medicale 0232 218630 132
îngrijiri medicale la domiciliu 0232 218630 132
Compartimentul Acorduri/Regulamente europene, formulare europene 0232 218630 143
Compartimentul Analiză cereri şi eliberare decizii îngrijiri la domiciliu şi dispozitive medicale Depunere cereri/eliberare decizii dispozitive medicale 0232 218630 223
Depunere cereri/eliberare decizii îngrijiri la domiciliu 0232 218630 207
Medic Şef
Serviciul Medical 0232 218630 226
Compartimentul Comisii terapeutice şi clawback 0232 218630 226/129
Compartimentul Programe de sănătate 0232 218630 129
       
Secretariat Comisie Evaluare furnizori 0232 218630 118
       
Registratura generala 0232 218630 101