- Furnizorii de ingrijiri la domiciliu cu contract de furnizare de servicii medicale încheiat cu CAS Iaşi, pentru anul 2017
- Furnizorii de ingrijiri la domiciliu cu contract de furnizare de servicii medicale încheiat cu CAS Iaşi, pentru anul 2016

- Furnizorii de ingrijiri la domiciliu cu contract de furnizare de servicii medicale încheiat cu CAS Iaşi, pentru anul 2015

- Furnizorii de ingrijiri la domiciliu cu contract de furnizare de servicii medicale încheiat cu CAS Iaşi, pentru anul 2014