Principalele atribuţii ale consiliului de administraţie
  • aprobă proiectul statutului propriu;
  • avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli anuale aferente Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;
  • aprobă rapoartele de gestiune semestriale şi anuale, prezentate de preşedintele-director general;
  • avizează politica de contractare propusă de preşedintele-director general, cu respectarea contractului-cadru;
  • avizează programele de acţiuni de îmbunătăţire a disciplinei financiare, inclusiv măsurile de executare silită potrivit prevederilor legale în vigoare;
  • alte atribuţii date prin lege sau prin statut.

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL C.A.S. IAŞI

 

Preşedinte

Radu Gheorghe ŢIBICHI    

Funcţia: Preşedinte Director General CAS Iaşi         

Document de numire: Ordin CNAS 369/22.05.2017 - CAS 6245/22.05.2017

 

Componenţă

1. Constantin - Cătălin CĂTUR

Apartenenţa: Consiliul Judeţean Iaşi

Document de numire: Ordin Consiliul Județean nr. 58/24.02.2017  - CAS 3388/16.05.2017

 

2. Felix GUZGA       

Apartenenţa: Ministerul Afacerilor Interne Instituţia Prefectului - Judeţul Iaşi        

Document de numire: nr.9010/13.06.2014 - CAS 6202/13.06.2014

 

3. Doru SCRIPCARU

Apartenenţă: Uniunea Generală a Industrialilor din România           

Document de numire: nr.2254/06.07.2015 - CAS 6878/07.07.2015

 

4. Vacant

                       

5. Camelia  Elena  SAVA    

Apartenenţa: Consiliul Naţional Intreprindelor Private Mici şi Mijlocii din România          

Document de numire: nr.1102/03.07.2015 - CAS 6816/03.07.2015

 

5. Sergiu George APOSTOL

Apartenenţa: Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România - Frăţia

Docmunet de numire: nr. 353/19.10.2015 - CAS 12309/21.10.2015

 

6. Vasile GANEA     

Apartenenţa: Blocul Naţional Sindical          

Document de numire: nr. 405/14.05.2016 - CAS 12617/10.10.2017

 

7. Dumitru VASILIU          

Apartenenţa: Confederaţia Naţională Sindicală - Cartel Alfa           

Document de numire: nr.647/22.10.2015

 

8. Vasile MANOLACHE     

Apartenenţa: Consiliul Judeţean al Persoanelor Vârstnice    

Document de numire: nr 38/27.10.2016 - CAS 12002/27.10.2016

 

9. Marian STANCIU           

Apartenenţa: Consiliul Judeţean al Persoanelor Vârstnice

Document de numire: nr.38/27.10.2016 - CAS 12001/27.10.2016