Principalele atribuţii ale consiliului de administraţie sunt :
  • aprobă proiectul statutului propriu;
  • avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli anuale aferente Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;
  • aprobă rapoartele de gestiune semestriale şi anuale, prezentate de preşedintele-director general;
  • avizează politica de contractare propusă de preşedintele-director general, cu respectarea contractului-cadru;
  • avizează programele de acţiuni de îmbunătăţire a disciplinei financiare, inclusiv măsurile de executare silită potrivit prevederilor legale în vigoare;
  • alte atribuţii date prin lege sau prin statut.

 

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL C.A.S. IAŞI

NR. CRT.

NUME ŞI PRENUME

FUNCŢIA

APARTENENŢA

DECLARAŢII DE AVERE

1

Robert DÂNCĂ

PREŞEDINTE

CAS IAŞI

Declaraţia de avere

2

Silviu-Nicu MACOVEI

MEMBRU

CONSILIU JUDEŢEAN

3

Doru SCRIPCARU

MEMBRU

PATRONAT UGIR

4

Constantin Felix GUZGĂ

MEMBRU

PREFECTURA

5 Andrei ACHIHAEI MEMBRU PNR Declaraţia de avere

6

Camelia Elena SAVA

MEMBRU

CNIPMMR

7

Dumitru VASILIU

MEMBRU

SINDICAT CARTEL ALFA

8

George Sergiu APOSTOL

MEMBRU

SINDICAT FRĂŢIA

Declaraţia de avere

9

 

MEMBRU

SINDICAT BNS

Declaraţia de avere

10

Vasile MANOLACHE

MEMBRU

UNIUNEA GENERALĂ A PENSIONARILOR FILIALA IAŞI

11

 

MEMBRU

FEDERAŢIA NAŢIONALĂ A SINDICATELOR PENSIONARILOR

Declaraţia de avere