PREŞEDINTE - DIRECTOR GENERAL

Radu Gheorghe ŢIBICHI

secretariat@cjasis.ro

DIRECTOR EXECUTIV DIRECŢIA ECONOMICĂ

Cristian LĂPUŞNEANU

secretariat@cjasis.ro

DIRECTOR EXECUTIV DIRECŢIA RELAŢII CONTRACTUALE

Margareta MIRON (exercitare temporară)

secretariat@cjasis.ro

MEDIC ŞEF

Corina GÎSCĂ

secretariat@cjasis.ro

 

Principalele atribuţii ale preşedintelui - director general sunt :
  • aplică normele de gestiune, regulamentele de organizare şi de funcţionare şi procedurile administrative unitare;
  • organizează şi coordonează activitatea de control al execuţiei contractelor de furnizare de servicii medicale;
  • organizează şi coordonează activitatea de urmărire şi control al colectării contribuţiilor la fond;
  • propune programe de acţiuni de îmbunătăţire a disciplinei financiare, inclusiv executarea silită, potrivit legii;
  • stabileşte modalitatea de contractare, cu respectarea contractului-cadru;
  • organizează împreună cu alte structuri abilitate controale privind respectarea drepturilor asiguraţilor şi propune măsuri în caz de nerespectare a acestora;
  • supraveghează şi controlează organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări de sănătate la nivel teritorial şi prezintă anual rapoarte, pe care le dă publicităţii;
  • numeşte, sancţionează şi eliberează din funcţie personalul casei de asigurări.