Număr Titlul Data
Ordin nr. 37 privind aprobarea Regulilor de validare a cazurilor spitalizate în regim de spitalizare continua si a Metodologiei de evaluare a cazurilor invalidate pentru care se solicita revalidarea 2007-01-01
Ordin nr. 1878/577 privind modificarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 670/254/2006 2006-12-29
Ordin nr. 1782/576 privind inregistrarea si raportarea statistica a pacientilor care primesc servicii medicale in regim de spitalizare continua si spitalizare de zi 2006-12-28
Ordin nr. 461 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 315/2006 pentru aprobarea utilizarii formularelor unice pe tara, fara regim special, necesare raportarii activitatii furnizorilor de servicii medicale 2006-09-26
Ordin nr. 346 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea limitelor de asigurare pentru furnizorii care intra in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate 2006-08-08
Ordin nr. 411/158 privind aprobarea Criteriilor de selectie a furnizorilor de servicii medicale paraclinice - laboratoare de analize medicale, precum si a Metodologiei de evaluare a furnizorilor de investigatii medicale paraclinice - analize medicale de laborator 2006-04-14
Ordin nr. 412/159 privind aprobarea Criteriilor de selectie a furnizorilor de investigatii medicale paraclinice - radiologie si imagistica medicala, precum si a Metodologiei de evaluare a furnizorilor de investigatii medicale paraclinice - radiologie si imagistica medicala 2006-04-14
Legea nr. 95 privind reforma in domeniul sanatatii 2006-04-14
Ordin nr. 4840/IR 38342/2796 privind controlul medical anual pentru personalul din invatamantul preuniversitar 2005-08-24
Ordin nr. 534 privind acreditarea unitatilor sanitare care pot efectua activitati de declarare a donatorilor, de testare, prelevare, coordonare si transplant 2005-05-20