Care sunt obligațiile angajatorului?

Aprilie 10, 2017 12:41

Depunerea declaratiilor Obligatia virarii contributiei Plata concediilor medicale si a indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate Distributia vignetelor pentru carnetele de asigurat ale angajatilor

Vezi mai mult

Ce trebuie să facă asiguratul?

Aprilie 10, 2017 12:40

Ghid practic pentru persoanele asigurate

Vezi mai mult

Care sunt serviciile medicale de care beneficiez?

Aprilie 10, 2017 12:40

In conditiile in care sunteti asigurat conform Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, prin casele teritoriale, va ofera urmatoarele servicii:

Vezi mai mult

Cum dovedesc calitatea de asigurat?

Aprilie 10, 2017 12:40

Documente justificative care trebuie prezentate, la cerere, caselor teritoriale de asigurari de sanatate, respectiv Casei de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti, in vederea eliberarii dovezii privind calitatea de asigurat:

Vezi mai mult

Care sunt drepturile și obligațiile asiguratului?

Aprilie 10, 2017 12:40

Nu uitati! In calitatea dvs. de asigurat aveti drepturi garantate de lege insa si obligatii pe care trebuie sa le respectati.

Vezi mai mult

Cum obțin Cardul European de Asigurări de Sănătate?

Aprilie 10, 2017 12:40

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a conceput un formular care sa va ajute sa completati aceasta cerere care, dupa listare si semnare, trebuie sa o depuneti la sediul caselor teritoriale.

Vezi mai mult

Cum se face plata contribuţiei la FNUASS pentru pensionari?

Aprilie 10, 2017 12:40

Sistemul asigurarilor sociale de sanatate reprezinta principalul sistem de finantare a ocrotirii

Vezi mai mult