Dovada a aprecierii date eforturilor facute de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate pentru implementarea solutiilor informatice, aceste distinctii ne indreptatesc sa continuam in decizia noastra de definitivare celui mai mare sistem informatic din sanatate. Complexitatea deosebita a proiectelor propuse de CNAS si dimensiunea bazelor de date cu care se lucreaza in prezent demonstreaza convingerea noastra ca numai in acest fel se poate ajunge la performanta si corectitudine absoluta. CNAS a inteles inaintea tuturor ca modernizarea statului sta in diminuarea birocratizarii administrative si introducerea tehnologiilor avansate de IT&C. Astfel aceste distinctii dovedesc tuturor inca o data ca performanta atinsa in prezent de CNAS in implementarea si promovarea instrumentelor informatice este reala si de necontestat.
Relatii Publice

Serviciul Relaţii cu Asiguraţii, Presă şi Purtător de Cuvânt

asigura comunicarea răspunsului la solicitările adresate C.N.A.S. în conformitate cu Legea 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, O.G.nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.

Ne puteţi contacta: 

 1. prin poştă:

sediul central al instituţiei se afla in Bucuresti

Calea Calarasilor 248, Bl. S19, Sector 3, Cod Postal : 030634

2. Comunicarea cu publicul

prin poşta electronică (e-mail)relpubl1@casan.ro 

Formular de adresare prin e-mail

3. audiente zilnic la Biroul Relatii cu Asiguratii, parter CNAS, in intervalul

luni-joi 9-16

vineri 9-14

4. Telefon: 0372.309.236

Tel-verde: 0800 800 950 

0372.309.262, Fax :0372.309.165

5. comunicarea cu jurnaliştii şi reprezentanţii mass-media

prin poşta electronică (e-mail) : media@casan.ro

Telefon: 0372.309.262