Operator de date cu caracter personal – Notificare ANSPDCP Nr. 48

Contactează-ne!

  

Instituţia noastră nu răspunde e-mailurilor al căror adresanţi se identifică prin porecle, abrevieri şi formulări neserioase. Conform Legii 233/2002, art. 7 - Poziţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează.