Fax 0235/369103
TEL VERDE 0800 800 986
Centrala

0235/369104

0235/315605

interioare:

Asigurati
Gestiune asigurati, card de sanatate 1 1
Dispozitive medicale 1 2
Concedii medicale 1 3
Card european 1 4
Furnizori
MF, Clinic, Paraclinic 2 1
Ingrijiri la domiciliu 2 2
Farmacii 2 3
Serviciul medical 2 4
Contractare spitale 2 5
Altele
Control 3 1
Juridic 3 2
Contabilitate 3 3
I.T. 3 4
Secretariat 3 5
Resurse umane 3 6