Publicăm Ordinul comun MS/CNAS cu nr. 539/437 din 31 Martie 2020 pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului MS/CNAS cu nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 - 2019, pentru prorogarea unor termene, şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii pe perioada instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României.

 

Fișiere atașate

Ordin 539_437_2020.pdf