ORDIN nr.141 din 28.02.2017 - pentru aprobarea Formularelor specifice pentru verificarea respectarii criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1 Ω si (**)1β in lista cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, precum si denumirile comune Internationale corespunzatoare medicamentelor care se acorda in cadrul programelor nationale de sanatate, aprobata prin HG nr.720/2008, cu modificarile si completarile ulterioare si a metodologiei de transmitere a acestora in platforma informatica din asigurarile de sanatate.

 

 

Formularele vor fi transmise  pe fax: 0256/492115 sau adresa de e-mail medical@cjastm.ro

 

Fișiere atașate

2017-02-28 Ordin Nr. 141_28.02.2017.pdf