În atenţia furnizorilor de servicii medicale - pentru raportarea serviciilor aferente lunii Iulie 2020, conform referatului de aprobare nr. DGTI 1685/15.07.2020, calendarele de raportare vor fi astfel configurate în PIAS:

04.08.2020 – 20.08.2020 – asistența medicala primară (MF)
01.08.2020 – 31.08.2020 – unități sanitare cu paturi (SPT)
01.08.2020 – 31.08.2020 – ambulatorii de specialitate pentru specialitatea clinica  medicină fizică și reabilitare (RECA)
01.08.2020 – 31.08.2020 – asistența de medicină fizică și de reabilitare în sanatorii, inclusiv sanatorii balneare (RECS)
01.08.2020 – 31.08.2020 – îngrijiri medicale și îngrijiri paliative la domiciliu (HC)
01.08.2020 – 31.08.2020 – consultații de urgență la domiciliu și activităților de transport sanitar neasistat (AMB)
01.08.2020 – 31.08.2020 – ambulatoriul de specialitate pentru medicină dentară (STOMA)
07.08.2020 – 31.08.2020 – ambulatoriul de specialitate pentru specialitățile clinice (CLN)
04.08.2020 – 31.08.2020 – programe naționale de sănătate (PNS)
01.08.2020 – 20.08.2020 – prescripții medicale, medicamente cu și fără contribuție personal în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate (FARM)
10.08.2020 - 31.08.2020 - ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile paraclinice (PARA)
01.08.2020 - 31.08.2020 – dispositive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu (DISP)