CAS TIMIS anunta perioada de contractare pentru anul 2020 pentru furnizorii de servicii medicale pentru specialitati clinice: ORL si obstetrica-ginecologie, dupa cum urmeaza:

     

In perioada 24.07.2020 – 27.07.2020 – transmiterea / depunerea solicitarilor si documentelor necesare contractarii la sediul CAS Timis. Documentele se transmit in format electronic asumate fiecare in parte prin semnatura electronica extinsa/calificata a reprezentantului legal al furnizorului, la urmatoarea adresa:
-  ambulator.clinic@cjastm.ro
Verificarea documentatiei transmise / depuse de furnizorii de servicii medicale se efectueaza in perioada de depunere / transmitere a documentatiei si se face in conformitate cu legislatia in vigoare si cu opis-ul afisat. Comisia de contractare analizeaza documentatia si propun sub semnatura furnizorii respinsi (cu motivele de respingere) conducerii CAS Timis.

In data de 28.07.2020 conform programului ce se va afisa pe site-ul CAS Timis sunt instiintati furnizorii de servicii medicale respinsi (cu motivele respingerii). Lista furnizorilor respinsi se va posta pe site-ul CAS Timis si la sediul CAS Timis.

In data de 29.07.2020 vor putea fi depuse la sediul CAS Timis contestatiile furnizorilor declarati respinsi, care vor fi analizate si solutionate de catre Comisia de contestatii stabilita prin decizia PDG. Afisarea rezultatelor privind solutionarea contestatiilor admis / respins se va afisa in data de 29.07.2020 pe site-ul CAS Timis, cu motivul respingerii, dupa caz.

In perioada 30.07.2020-31.07.2020 –  redactarea si semnarea contractelor

 

Fișiere atașate

Opis contractare clinic 2020.doc anexe.zip